Aleš Sezima Vrábský

Tisová v roce 1651

V Čechách byl v roce 1651 pořizován seznam poddaných podle víry. Toho roku tedy pořizuje seznam svých poddaných a dnes bychom řekli zaměstnanců, také tehdejší majitel dvora a vesničky Tisová, která patřila pod správu  kraje Berounského. Uvedený doklad je velice zajímavý, protože si podle něho můžeme udělat představu o tom, kolik lidí žilo v takové tehdy velice drobné vesnici a kolik lidí bylo potřeba k obsluze nevelkého panského statku.

Tisová
Majitel : Aleš Sezima Vrábský Tluksa z Vrábí a na Tisový
Zpracoval : majitel

 


 

JMÉNO STAV    
ČÍM JEST      
VĚK
VYZNÁNÍ      
Aleš Sezima Vrábský z Vrábí rytířský pán 22 katolík

Při mně ve službě

Václav Ježek svobodník maštalíř 30 katolík
Kašpar Koudelka svobodník pachole 15 katolík
Polexina Moresie svobodná hoffmistra 30 katolička
Anna Strejčková svobodná kuchařka 40 katolička

Při dvoře mém v Tisovej

Matěj Vondrášek poddaný pacholek 20 katolík
Pavel Stárka poddaný pohůnek 13 katolík
Jiřík Pečenej poddaný pohůnek 14 katolík
Marjána Šefcová poddaná děvečka 17 katolička
Vondřej N. poddaný skoták 18 katolík

Jména lidí poddaných ve vsi Tisovej

Jan Petírka poddaný sedlák 70 katolík
Douša poddaný syn jeho 40 katolík
N.N. poddaná manželka synova 31 katolička
Jan poddaný syn její 11 katolík
Matěj Pečenej poddaný sedlák 42 katolík
Alžběta poddaná manželka jeho 30 katolička
Kateřina poddaná dcera její 13 katolička
Jan Vaněček poddaný chalupník 80 katolík
Jiřík Vyšehradský poddaný zeť 30 katolík
Alžběta poddaná manželka zeťova 25 katolička
Václav Turek poddaný chalupník 34 katolík
Anna poddaná manželka jeho 27 katolička
Pavel Švec poddaný chalupník 30 katolík
Voršila poddaná manželka jeho 26 katolička
Jan poddaný syn jeho 10 katolík

Při témž statečku mém nachází se jeden ovčín nad kterémž tyto osoby jsou:

Matěj S (dále nečitelné) svobodník ovčák 30 katolík
Kateřina svobodná manželka jeho 26 katolička
Lorenz N.   pacholek 30 katolík

Kostela, pivovaru, mlejna žádného se nenachází. A že na tom a nejináč jest, též že jsem se v tom věrně a upřímně zachoval. Na potvrzení toho toto poznamenání podpisem vlastní ruky a přitištěním sekrytu mého jsem utvrdil. Jehož je datum na Tisovej  19. April  A. 1651

L.S. Aleš Sezima Vrábský z Vrábí m.p.

Lidí katolických ............... 28
Nekatolický žádný
Poznámka: Děti jsou uváděny od deseti let

Vidíme, že v této drobné obci soustředěné okolo panského dvora, žilo v polovině 17. století okolo třiceti lidí. Menší děti nebyly do soupisu pojaty, pravděpodobně z důvodu vysoké dětské úmrtnosti. Jejich počet  však vzhledem k věku žen uvedených v seznamu jistě nebyl malý a pohyboval se odhahem nejméně mezi deseti až patnácti dětmi.


Tisová je značně stará obec. Prvou zmínku o ní máme z roku 1298, je tedy spolu s Kozičínem nejstarší písemně doloženou vesnicí regionu. Bohužel není k dispozici žádné její historické zobrazení. Poprvé ji nalézáme zakreslenou na mapě Jana Adama Artnera z roku 1750, kde je označena nikoliv jménem Tisová, ale jako Jesuiter Maierhof (Jesuitský statek), tomuto církevnímu řádu skutečně Tisová a zdejší dvůr v té době patřili. Následně můžeme vidět její zobrazení na I. vojenském mapování, pro které byly získávány podklady v roce 1764. Ze starých map je zřejmé, že se jednalo v minulosti skutečně o vísku velmi skromných rozměrů, a že k jistému nárůstu zdejší zástavby došlo až na přelomu 18. a 19. století. Uvedenou skutečnost dokumentují výřezy z map pocházejících z let 1750, 1764 a 1830.

 

tisov 1750-j.a.artner

Tisová na mapě J.A Artnera z roku 1750 jako Jesuiter Maierhof

tisov 1764

Tisová na mapě I. vojenského mapování, jak vypadala v roce 1764

tisov 1830

Pro porovnání - na výřezu z katastrální mapy Tisové z roku 1830 vidíme, že kromě dvora zde v té době bylo jediné zděné stavení


Poznámka:

Podle publikace - Helena Klímová (Národní archiv) - Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Berounsko.
Kolektiv Spolku Řimbaba


Návštěvy stránek

Dnes 16

Včera 11

Za týden 85

Za měsíc 411

Celkem 63650

Currently are 4 guests and no members online

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com