Purkmistr a konšelé města Příbramě

Kozičín v roce 1651

Právě tak jako zpracovávali v roce 1651 seznam svých poddaných podle víry drobní držitelé okolních statků, muselo jej vypracovat i královské horní město Příbram a to nejen pro město samé, nýbrž i pro všechny vesnice ležící tehdy na městském panství. Mezi zmíněné obce náležel také Kozičín, který posléze v následujících létech spolu se sousedním Lazcem jediný zůstal městským majetkem a nebyl na rozdíl od všech ostatních vsí nikdy prodán.

My purkmistr a konšelé města Příbramě Hor stříbrných přiznáváme se: že v obci a pod správou naší podle níže položeného popsání, všech naskrze osob, jak mobilirovaných, tak městských a svobodných, mocnějších i znuzilých, též vdov a sirotkův, jako i chudých řemeslníkův, chalupníkův, zahradníkův, nádenníkův a podruhův a jiných potřebných lidí zůstává a se nachází.

Ve vsi Kozičíně lidé zástavní pohořalí a spustlí
Majitel:  Ferdinand III.
Zpracoval:  Purkmistr a konšelé

 


 

JMÉNO STAV ČÍM JEST VĚK VYZNÁNÍ
 Mikuláš Pycha    pohořalý  45  katolík
 Lidmila    manželka  32  katolička
 Jan    syn  16  katolík
 Alžběta    dcera  14  katolička
 Jan Hlávka    chudý chalupník  50  katolík
 Anna    manželka  40  katolička
 Dorota    dcera  20  katolička
 Martin Havrlík    hospodář  36  katolík
 Dorota    manželka  24  katolička
 Šimon Havrlík    hospodářův bratr  30  katolík
 Kristina    manželka  18  katolička
 Matěj Horáček  cizí  pacholek při klisnách  18  katolík
 Vít Vujka    spustlý  33  katolík
 Anna    manželka  28  katolička
 Vavřinec na Babově    chalupník chudý a pohořalý  40  katolík
 Alžběta    manželka  35  katolička
 Marjána    dcera  16  katolička
 Jan    syn  14  katolík
 Jan Hrubej    spustlý  29  katolík
 Mandalena    manželka  26  katolička
 Iva Hrubá    matka hospodářova  50  katolička
 Kateřina    sestra hospodářova  14  katolička
 Vondřej    mladší bratr  10  katolík
 Jakub Petule    zahradník  30  katolík
 Lidmila    manželka  24  katolička
 Anna Ptáčníková    vdova potřebná a pohořalá  34  katolička
 Matěj    syn její  10  katolík
 Matěj Kajifáš  svobodný  v tý vsi pastucha  40  katolík
 Dorota    manželka jeho  38  katolík

A že tak v pravdě a nejinak jest. Též že sme se v tom ve všem věrně a upřímně zachovali, na potvrzení toho, toto poznamenání pečetí naší menší městskou utvrditi dali. Jehož jest datum v městě horním s počátku jmenovaném v pondělí 17. Aprilis Anno 1651.

 L.S.

Lidí katolických ...29
Nekatolický  žádný
Poznámka: Děti jsou uváděny od deseti let, stav pouze výjimečně nebo u hlavy rodiny.

O tehdejším rozsahu obce si podle uvedeného seznamu lze udělat celkem realistický obrázek. K počtu vyjmenovaných osadníků musíme ovšem ještě přiřadit odpovídající množství menších dětí, které je možné přibližně odvodit z počtu a věku žen, které jsou zde uvedeny.


Totéž co bylo řečeno v článku o Tisové, platí i pro Kozičín, jedná se o obec velmi starou, prvá písemná zmínka o ní se vztahuje k roku 1298, jsou to tedy dvě nejstarší písemně doložené obce regionu. Podobná potíž jako u Tisové je s historickým zobrazením, poprvé vidíme Kozičín nakreslený na mapě městských lesů, tato mapa není datována, pochází však s největší pravděpodobností z prvé poloviny 18. století. Je otázkou nakolik zde provedený zákres odpovídá tehdejší realitě a nejedná-li se pouze o případný ilustrační doplněk mapy. Kozičín posléze najdeme na I. vojenském mapování z roku 1764. K výřezům z obou zmiňovaných ještě přidáváme ukázku z mapy poněkud mladšího data z roku 1830.

 

koz-1730

 Kozičín na mapě lesů města Příbramě z prvé poloviny 18. století

koz-1764

Kozičín na mapě I. vojenského mapování z roku 1764

koz-1830

Pro porovnání - Kozičín na mapě z roku 1830


Poznámka:

Podle publikace - Helena Klímová (Národní archiv) - Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Berounsko.
Kolektiv spolku Řimbaba


Návštěvy stránek

Dnes 17

Včera 11

Za týden 86

Za měsíc 412

Celkem 63651

Currently are 4 guests and no members online

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com