Bohutín - Havírna - 1838

Vznik kapličky v osadě Havírna roku 1938

V pamětní knize farnosti Bohutínské ( Liber Memorabilium Localie Bohutinensis ) založené roku 1794 nalézáme na straně 8. a 9. velice zajímavý a svým způsobem ojedinělý záznam. Tehdejší místní kněz Václav Prinzl zde svou vypsanou rukou popisuje okolnosti vzniku a následné svěcení kapličky v osadě Havírna. Musíme si uvědomit, že v té době jmenovaná osada teprve začínala vznikat a představovalo ji pouhých několik roztroušených domků. Zápis je proveden tehdy běžně užívaným starým písmem (kurentem), které je dnes již pro naprostou většinu lidí téměř nesrozumitelné, uvádíme zde proto nejen originální podobu textu, ale také jeho doslovný přepis. Vše okolo čeho možná denně chodíme má svoji historii, někdy pohnutou, mnohdy však zcela všední, budeme velmi rádi, když i tento článek přispěje k připomínce minulosti obcí a osad regionu.

 

kapl.hav-1

Originální podoba textu - Pamětní kniha farnosti Bohutín zal. 1794 str.8. a  9. - SOKA Příbram.

 

Přepis:

Toho samého roku 1838 počala vznikati nábožnost mezi osadníky Bohutínskými, která zvláště v srdcích některých obyvatelů z Havírny a od Hamru se usadila a k tomu jich povzbudila, že sobě s povolením vrchnostenským krásnou kapličku pod jménem svatého Jana Nepomuckého na Havírně vystavili, tato kaplička v sobě obsahuje:

1) Statui neb sochu svatého Jana Nepomuckého na oltáříčku postavenou.

2) Na pravé straně socha blahoslavené Panny Marie.

3) Na druhé straně socha svaté Anny.

Obě tyto postraní sochy v kapličkách ve zdi za sklem se nalézají. Na malé věži nalézá se zvoneček, kterým se k pozdravení andělskému a při průvodech okolo jdoucích zvoní. Vlastní zakladatelové této kapličky jsou následující:

1) Pan Karel Šefl cís. král. horní šteiger jenž všemožně se přičinil, ano i velmi mnohé při tom stavění, měl výlohy a rozličné věci vlastnoručně k ozdobení sám vypracoval.

2) Martin Achač mlynář od Hamru z č.15

3) Václav Přibyl chalupník od Hamru z č.18

Tito věrní patroni totiž Martin Achač mlynář a Václav Přibyl chalupník se zavázali a dobrovolně obětovali tuto kapličku vždy v dobrém stavu zachovati.

Svěcení této Svatojánské kapličky stalo se dne 29. července 1838 v přítomnosti velikého shromáždění lidu, nejen osadníků ale i z vůkolních míst. Kněžstvo velebné bylo následující přítomné:

1) Prinzl Václav Localista

2) P: Rothberg starší kaplan z Příbrami

3) P: Wintika penzionovaný kněz z Rožmitálu

Bůh ráčiž odplatit všem dobrodincům.


kapl.hav-2

 Bohutín a Havírna (Knappenzeche) na katastrální mapě z roku 1830.

kapl.hav-3

 Kaplička na Havírně v kresbě Karla Hojdena z roku 1944.

kapl.hav-4

Kaplička na Havírně - současný stav.


Poznámka:

Letopočty uvedené na fasádě kapličky nemají žádný vztah k jejímu vzniku a označují pravděpodobně pouze data větších oprav nebo se jedná o omyl, žádný údaj k roku 1891 ani k roku 1983 se v tomto smyslu nepodařilo nalézt.
Kolektiv spolku Řimbaba


Návštěvy stránek

Dnes 17

Včera 11

Za týden 86

Za měsíc 412

Celkem 63651

Currently are 7 guests and no members online

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com