Expozice vybavení místních malozemědělců:


 

Vesnice regionu Bohutínska byly až do konce 18. století převážně zemědělské. Tento stav se však s bouřlivým rozvojem dolů na sousedních Březových Horách a následně i dolů v samotném Bohutíně ve století 19. velmi rychle měnil. Ve druhé polovině 19. století můžeme o všech našich obcích hovořit jako o převážně hornických. Bídný hornický plat však namnoze nestačil k zajištění základních potřeb početných rodin a proto, kdo jen trochu mohl, snažil se obhospodařovat každý dostupný kousek půdy. Místní zaměstnanci báňského závodu tak při své práci ještě namnoze vedli drobná hospodářství, sestávající z kousku políčka, nebo jen louky a z jedné, nanejvýš dvou kravek.

Ukázky vybavení těchto hospodářství jsou soustředěny do jedné z venkovních expozic našeho muzea. Návštěvník zde najde nejen drobné zemědělské ruční nářadí ale také základní vybavení zdejšího malozemědělce. Součástí této expozice je v sousedství postavená ukázka vesnické kovárny, již poněkud modernějšího ražení, svým původem však spadající do prvé třetiny 20. století. Za zmínku stojí také vedle odkryté a opravené základy původního zdejšího dřevěného vodojemu. Popisovaná expozice byla slavnostně otevřena dne 23. 7. 2011 a pokud se podaří zajistit nové exponáty, jistě tuto expozici dále obohatí.

malozemdlstv

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com