Expozice středověkého zpracování rud:


 

Prvá písemná zmínka o důlní činnosti na Příbramsku se vztahuje jak známo k roku 1311. Hornictví se tato listina týká jen nepřímo, jelikož se v ní hovoří o huti, tedy o zařízení, ve kterém byly rudniny zpracovávány. Z logiky věci však vyplývá, že tam kde jsou rudy taveny, také musí být těženy a samozřejmě také nějak před tavbou upraveny. K tomu abychom si podobné procesy z počátku 14. století nějak přiblížili, však schází v podstatě jakákoliv popisná literatura a archeologické nálezy z té doby také nejsou příliš četné.

Vzhled a funkci podobných zařízení máme podrobně popsán až v díle G. Agricoly, jeho spis je však o téměř 250 roků mladší. Abychom se technologiím používaným na počátku 14. století maximálně přiblížili, použili jsme při stavbě replik středověkých pecí a ostatních zařízení velmi zjednodušené popisy z uvedené práce. I použité materiály jsme volili tak, aby expozice vypadaly jako provozní zařízení.

Naši návštěvníci se zde na poměrně malém prostoru mohou seznámit jak se středověkým dolem, tak s následným pražištěm, kde byla vytěžená a rozdrcená ruda předpražena. Posléze ve formě kovem velmi bohaté strusky po opětovném rozdrcení použita s dřevěným uhlím jako vsázka do pece. Těchto pecí bylo stavěno zpravidla několik vedle sebe, aby byl zajištěn plynulý provoz hutě. V naší ukázce máme postaveny dvě tyto pícky. V úseku několika metrů tak můžete vidět postup vedoucí od vyzdvižení rudy ze země až k finálnímu vytavenému kovu. Jako doplněk je instalována dřevěná zvonička. Expozice byla slavnostně otevřena u příležitosti Hornického odpoledne 23. 7. 2011.

stredovek

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com