Hornická historie řimbabského návrší


 

Autor publikace text v jejím úvodu charakterizuje takto:

Tato skromná práce si nečiní nárok na odbornost v kterémkoliv směru. Jejím cílem je pouze jediné, pokud možno přiblížit všem případným zájemcům o historii zajímavou minulost jednoho malého kousku země, nedílné součásti našeho domova. Tradice hornické práce je zde skutečně úctyhodného stáří a není od věci si připomenout houževnatost, se kterou celá řada generací opětovně hledala v útrobách země drahý kov. Vzbuzení zájmu o historii místa, ve kterém žijeme, cítím jako svoji povinnost k našim předkům, kteří zde nezměrnou dřinou tento domov budovali a přes veškerou bídu a protivenství jej také velice milovali.

imbaba-1843

Důl Řimbaba (Segen Gottes) na mapě z roku 1843 (výřez)

Publikace je zájemcům k dispozici na dole Řimbaba.


JSN Epic is designed by JoomlaShine.com